• Tűri Zita +36 30 228 4228

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató, mely tartalmazza www.turizita.hu weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Kérem, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt a személyes adatok védelméről és az ezekre vonatkozó jogokról. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogi Feltételekben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók.

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt

Ha a Felhasználó nem fogadja el e feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

A Felhasználó a személyes adatai megadása nélkül is hozzáférhet a www.turizita.hu weboldalhoz és böngészhet, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti/cookie (továbbiakban süti) szabályzatot.

Általános adatok

Weboldal tulajdonosa (továbbiakban Tulajdonos/Adatkezelő): Tűri Zita egyéni vállalkozó

Székhelye: 2131 Göd, Tamási Áron utca 46.

Elérhetősége: info@turizita.hu

Telefonszáma:06 30 228 4228

Adószáma: 67871124-1-33

Weboldal tárhely-szolgáltató neve (továbbiakban Tárhely-szolgáltató): Tárhelypark Kft

Székhelye: 1122 Gaál József út 24.

Elérhetősége: info@tarhelypark.hu

Adószáma: 23289903-2-13

Cégjegyzékszáma:13-09-145888

A tárhely-szolgáltató adatkezelési nyilatkozata itt elérhető >>>.

(A tárolt adatok fizikai helye. Az adatokhoz nem férnek hozzá.)

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja. A következő belépéssel a Felhasználó elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően további  beleegyezés kikérésére nincs szükség.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

A személyes adatok gyűjtésének, kezelésének célja, gyakorlata, ideje

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik.

A www.turizita.hu weboldal Tulajdonosa minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

A Felhasználók a weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 1. A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
 2. A weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk.

Milyen személyes adatokat kér be az Adatkezelő?

Az adatok megadása önkéntes.

 • Hírlevélre feliratkozáskor
 • E-mail cím

 

 • Kapcsolatfelvételi űrlapon
 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Mindkét esetben rögzítésre kerülnek az úgynevezett rendszer információk (IP cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások).

A hírlevélre való feliratkozás és/vagy a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének pillanatában egy rubrika kipipálásával van lehetősége arra, hogy a Felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékoztatót.

Az adatok gyűjtésének célja

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

A személyes adatok kezelésének célja:

 1. a felhasználóval való kapcsolattartás;
 2. a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
 3. felhasználói elégedettség tesztelése és mérése
 4. a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése.
 5. Tűri Zita egyéni vállalkozó coach szolgáltatásait, promócióit, rendezvényeit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli (mely időszak végeztével az érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

 • Hírlevél esetén a Felhasználó visszavonhatja a hozzájárulását a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással. (részletesebben az „Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés részben”)
 • Facebook oldal esetén az oldal lájkolásának megszüntetésével,
 • Privát üzenet és komment esetén annak törlésével.

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Tűri Zita egyéni vállalkozó általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti a Felhasználót.

Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó (k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

Az adatok biztonsága

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatokat főként az 1. pontban megjelölt Tárhely-szolgáltató szerverén tárolja, de több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi, akik a saját rendszerükben tárolják az adatokat (lásd MailChimp).

Technikai adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat/sütiket (továbbiakban sütik) használjon a weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a weboldalon használt sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Adatkezelő a weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) sütijeit használja. A sütik rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt sütik a weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A sütik által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra.

A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) sütik segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google süti használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ:

http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével.

A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók sütijeit is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Hogyan használja az Adatkezelő ezeket az információkat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Lehetőség a sütik kikapcsolására

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Róla a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy egyébként módosíthatja a süti üzenetek beállításait.

Harmadik személyek által elhelyezett sütik

A weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban Tűri Zita egyéni vállalkozóval.

Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek sütiket, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Linkek

Tűri Zita egyéni vállalkozó a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Tulajdonos tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő valamint az általa igénybe vett Adatfeldolgozó (k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Tűri Zita egyéni vállalkozó az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.

Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén Tűri Zita egyéni vállalkozó nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezz ki a weboldalról.

Ha a Felhasználó saját számítógépéről látogatja a www.turizita.hu weboldalt, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ő nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a tulajdonos, Tűri Zita egyéni vállalkozó végzi.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos/Adatkezelő a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben:

MailChimp: email küldő szolgáltatás ( MailChimp Attn. Privacy Officer, privacy@mailchimp.com, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) EU-s adatvédelmi (16. pont) és általános adatvédelmi elvei)

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:

Gmail, Google Analytics (adatvédelmi elvei)

Továbbá a Chrome böngésző

Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10 – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)

A tárhely-szolgáltató neve: Tárhelypark Kft.

Székhelye: 1122 Gaál József út 24.

Adószám: 23289903-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-145888

Elérhetősége: info@tarhelypark.hu

(A tárolt adatok fizikai helye. Az adatokhoz nem férnek hozzá.)

További külső szolgáltatók

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel nem az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a
Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, Twitter International Company., YouTube LLC.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

A www.turizita.hu oldal esetében használt külső szolgáltatók, amelyeket közvetetten használ:

Youtube (A Youtube.com oldalról videókat illesztet az oldalba) adatkezelés

(https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines)

Facebook (van FB oldala: Harmonikus pillanatok_Tűri Zita coach néven) adatkezelés

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram (van Instagram oldala: @harmonikuspillanatok néven) adatkezelés

https://www.facebook.com/about/privacy/update

A blog bejegyzéseket a Felhasználó megoszthatja különféle közösségi portálokon. Erre lehetősége van a bejegyzések alján lévő közösségi média ikonokra kattintva. Innentől kezdve már a fent említett külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelveik vonatkoznak rá, ezekben kell tájékozódnia a személyes adatok kezelését illetően.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@turizita.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 2131 Göd, Tamási Áron utca 46, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a info@turizita.hu e-mail címén vagy postai úton az 2131 Göd, Tamási Áron utca 46 postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Adatkezelő a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az info@turizita.hu címen, illetve a 2131 Göd, Tamási Áron utca 46 postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).

Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@turizita.hu.hu e-mail címen vagy az 2131 Göd, Tamási Áron utca 46 postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

Jogérvényesítési lehetőségek

Tűri Zita egyéni vállalkozó mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltem meg, úgy kérjük írjon nekem az info@turizita.hu e-mail címre, vagy a 2131 Göd, Tamási Áron utca 46 postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy

bírósági eljárást kezdeményezhet.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A Felhasználó a módosítást a weboldalon – a weboldal további használata érdekében – el kell fogadnia a Tűri Zita egyéni vállalkozó által biztosított módon. A módosítások az elfogadást követően illetve a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

Budapest, 2018. május

 Tűri Zita egyéni vállalkozó

 

 

 

  Join our Newsletter

  We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

   Contact Us

   We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.